DAGSORDEN

Kongressens åbning

Forbundsformandens beretning

Debat: ”Danmark som produktionsland”

Morgensang

Debat om forbundsformandens beretning

Debat om forbundsformandens beretning (fortsat)

Oplæg: ”Forstå fremtiden”

Debat om forbundsformandens beretning (fortsat)

Metal Ungdom

Solidaritetsprisen 2016

Morgensang

Behandling af forbundets love

Præsentation af Metal KarrierePlan, Per Påskesen, forbundssekretær

Fremlæggelse af regnskabet

Metals sangkor – Vulkan Aarhus

Hilsen fra Mette Frederiksen, Socialdemokraternes formand

Forbundsformandens replik, Claus Jensen

Metal Ungdom

Resolution og handlingsplaner

Morgensang

Revision af forbundets love

Valg af fastlønnede tillidsrepræsentanter

Valg af forretningsudvalg

Valg af revisor

Fastsættelse af dato for næste kongres

Forbundsformandens afslutning

Delegeretmødets åbning

Dirigenterne indleder mødet

Hovedkassererens beretning

Debat om beretning

Hovedkassererens replik

Behandling af lovforslag og målsætning

Fremlæggelse af regnskab

Vedtægter

Valg

Afslutning af delegeretmødet

INDHOLD

Vælg et dagsordenspunkt for at se indhold