DAGSORDEN

Onsdag 15. november 2016

Åbning af kongressen

Kongressens konstituering

Godkendelse af dagsorden

Mundtlig beretning

Debat om beretningen

Forbundsformandens replik og afstemning om beretning

Sammen om psykiatrien

Sammen om psykiatrien (fortsat)


Torsdag 16. november 2016


Morgensang

FOAs målprogram - SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

FOAs målprogram - Et fagligt forsvarligt arbejdsmiljø

FOAs målprogram - En løn, der afspejler arbejdets værdi og faglighed

FOAs målprogram - Arbejdspladser med trygge og fagligt stærke FOA-medlemmer

Samlet debat og afstemning om målprogrammet

Strategi for faglig service og kvalitet

Indkomne forslag


Fredag 17. november 2016


Morgensang

Indkomne forslag (fortsat)

Økonomi

Valg

Valg (fortsat)

Kongressens afslutning

INDHOLD

Vælg et dagsordenspunkt for at se indhold